تذکر رئیس رسانه ملی به ۲ شبکه‌ سیما بازیگران را مجری نکنید

0 رای