پنتاگون نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار را به پروژه ساخت دیوار مرزی مکزیک اختصاص داد

0 رای