مذاکره‌ام با استقلال زوری بود/ شاید آخر فصل همه چیز «اوکی» شود!