افتخار می کنم بازیکن استقلال هستم/ با هواداران الریان را شکست می‌دهیم