فرانسه: نمی‌توان برجام را خلاف میل ایران، روسیه و چین اصلاح کرد