واکنش آقای مدیرعامل به شایعه بازگشت طارمی و احمدزاده به پرسپولیس

0 رای