فتحی:طرح دلالی شفر در شان استقلال نیست در مورد مجیدی منافع مالی را در نظر گرفتیم

0 رای