چمن ورزشگاه اسماعیلی افتضاح است باشگاه نشود، دوستان من می‌توانند اسپانسر تیم‌های پایه پرسپولیس شوند

0 رای