کریم باقری از پرسپولیس اخراج می‌شود شایعه یا واقعیت!

0 رای