زرینچه: نشانه‌ای از موفقیت استقلال نمی‌بینم شفر باید می‌ماند

0 رای