شفر: دروغ، دروغ و دروغ می گویند پاسخ در دادگاه داده خواهد شد

0 رای