شفر برای شکایت از معاون ورزشی استقلال وکیل گرفت

0 رای