حضور بازیکن پدیده شهرخودرو در پرسپولیس منتفی شد

0 رای