دیگر عضو کمیته فنی استقلال نیستم فرهاد مجیدی تصمیم خوبی نگرفت

0 رای