نصیرزاده: 4گزینه برای سرمربیگری داریم مالکیت ماشین‌سازی به مالکیت استقلال و پرسپولیس بستگی دارد!

0 رای