نبی: مطالبات برانکو تا پیش از ۳۰ خرداد پرداخت می‌شود تامین هزینه‌ها بر عهده هیئت مدیره است

0 رای