ادبیات من درست است و تا به حال کسی را در زندگی‌ام دور نزده‌ام مومنی از مدیریت فقط دمپایی پوشیدن بلد است!

0 رای