شریفی: هر دقیقه حضور در پرسپولیس درسی تازه برای فوتبالم بود

0 رای