آبروی خودم و استقلال را بیشتر از نوازی دوست دارم

0 رای