برانکو: مصاحبه من درست است به‌جز یک جمله با پرسپولیس قرارداد دارم اما وضعیت مبهم است

0 رای