گرشاسبی: برانکو اهل دادگاهی کردن پرسپولیس نیست درباره پاداش‌ آسیایی عرب پاسخگو باشد

0 رای