توافق استقلال با یک مدافع میانی خرید بعدی هم از اصفهان می‌آید

0 رای