مخالفتی با حضور مجیدی در تیم امید ندارم سخت است تیم امید المپیکی شود

0 رای