جویباری:وقتی خطیر به شفر گفت دلال شان استقلال را پایین آورد صیادمنش از تیام هم بهتر است

0 رای