فنایی:در داستان برانکو توپ در زمین مسئولان پرسپولیس است نباید روی پدیده فشار گذاشت

0 رای