رهبری مقتدر و استکبارستیزی از مولفه های انقلاب اسلامی است

0 رای