مدیرعامل سابق پرسپولیس سکوت خود را شکست طاهری طوفان به پا کرد

0 رای