مشورت گرفتن از سایر مسئولان هیچ منافاتی با استقلال دستگاه قضا ندارد

0 رای