روایت تصویری از پیامی که شینزوابه با خود به تهران آورده بود

0 رای