۵ میلیون خانوار نیاز به مسکن دارند هیچ پایه‌ای برای اجاره بها در کشور وجود ندارد

0 رای