افت ناچیز شاخص در بازار بورس فرابورس ۳۲ پله صعود کرد

0 رای