سرپرست فدراسیون وزنه برداری: اردوهای تیم های ملی بدون وقفه برگزار می شود

0 رای