(تصاویر)مرکز تجاری فرهنگی و مسجدی در آنکارا،بارندگی در هند،تظاهرات فلسطینی ها در غزه و...... در عکس های خبری روز