شیری: باید خودم را به کادرفنی تیم ملی ثابت کنم

0 رای