تولیدکننده‌ها نباید دانشگاهیان را به چشم کارآموز ببینند

0 رای