انگیزه بازیکنان حفظ شود، پرسپولیس امسال هم شانس قهرمانی دارد همیشه هوای تیم محبوبم را دارم

0 رای