شرایط استقلال از زبان بازیکنی که قرار است جانشین پاتوسی شود

0 رای