روشن:آقای حاجیلو نکند فکر کردی از تو می ترسم؟! 2 نفر را از آکادمی دور کن تا شفاف‌تر حرف نزنم

0 رای