بازیکن خارجی استقلال نیامده، ایران را ترک کرد!

0 رای