استقلال منطقی بازیکن گرفت نه احساسی تعویق لیگ معضل شده است

0 رای