رونمایی از پیراهن پرسپولیس همزمان با جشن قهرمانی محل احتمالی برنامه مشخص شد

0 رای