با عرب جلسه داشتیم، اما بحث اولتیماتوم مطرح نبود سعی می‌کنیم مشکلات تیم‌های پایه پرسپولیس را برطرف کنیم

0 رای