۱۱ ماه است پول نگرفتیم، بعد توقع نتیجه دارند؟ کفش پای بازیکنم نیست و چمن برای تمرین نداریم کسی نمی‌تواند به من اولتیماتوم بدهد

0 رای