فرکی: اتفاقات بازی با استقلال زیبنده فوتبال ما نبود قبل از آغاز لیگ ریسک نمی‌کنیم

0 رای