جونیور براندائو برای عقد قرارداد با پرسپولیس به ایران نیامده است

0 رای