بهاروند:طرح مباحث غیرواقعی توهین به مردم و باشگاه‌هاست مشکل پرسپولیس و استقلال برای فروش الکترونیک بلیت حل شد

0 رای