پرسپولیس به پرداخت ۲.۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شد

0 رای