بهره مندی 414 هزار میلیارد ریالی بنگاه های اقتصادی کشور از تسهیلات بانک ملی

0 رای