توئیت ظریف در سالروز ۱۱ سپتامبر: تیم B با تروریسم اقتصادی برای جنگ با ایرانیانی نقشه می‌کشد که برای ساختمان مرکز تجارت جهانی شمع روشن کردند

0 رای