توانایی تامین امنیت حضور تماشاگران زن در استادیوم‌ها را داریم

0 رای